Prenova osrednje ljubljanske tržnice

Mestna občina Ljubljana je predstavila prenovo osrednje ljubljanske tržnice, ki vključuje podzemno garažo ter novo, prijaznejšo ureditev prostora. Oglejte si tudi video.

foto: Mestna občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana je predstavila prenovo osrednje ljubljanske tržnice, ki vključuje podzemno garažo ter novo, prijaznejšo ureditev prostora. Obnova tržnice je namenjena izboljšanju pogojev življenja in dela ter večji kakovosti urbanega prostora ob Zmajskem mostu in Plečnikovih tržnicah. Hkrati pa se ohranja kulturna dediščina in vse, kar ena najimenitnejših ljubljanskih lokacij ponuja.

V pritličju Mahrove hiše bo prostor pokrite tržnice, v zgornjih nadstropjih pa prostori mestne uprave. Selitev tekstilnega dela trga v sedanjo pokrito tržnico bo omogočila, da bo ljubljanska tržnica pridobila dodaten prostor ter postala še bolj zelena. Območje osrednje tržnice bo s parkirno hišo omogočilo prodajalcem boljše pogoje delovanja, obiskovalcem lažji dostop do tržnice, stanovalcem območja za pešce pa parkirna mesta, so zapisali na MOL.

Na občini dodajajo, da se bo s prenovo zmanjšala obremenitev okolja, saj bodo izpušni plini speljani skozi streho novega prizidka. Poleg tega bo obstoječi prostor za zbiranje in obdelavo smeti nadomeščen s sodobno zbiralnico smeti v kleti.

Območje Vodnikovega trga, Krekovega trga in Ciril-Metodovega trga bo z novo ureditvijo prometno razbremenjeno, namesto parkiranja pa bo vzpostavljen novi urbani trg v neposredni bližini osrednje kulturno-zgodovinske dediščine mesta. Projekt bo predvidoma realiziran poleti leta 2021. Do takrat pa se lahko virtualno sprehodite po bodoči, prenovljeni tržnici.

“Med gradnjo bo tržnica z nekaterimi prilagoditvami delovala nemoteno. Tržnica tekstila bo na Petkovškovem nabrežju, sadike na Mesarskem mostu, zelenjava in sadje na Pogačarjevem trgu in po potrebi na Ciril-Metodovem, Stritarjevi ulici ter Krekovem trgu. Del tržnice v Plečnikovih arkadah pa bo deloval nemoteno, saj bo od gradbišča dovolj oddaljen.”
Mestna občina Ljubljana