FOTO: Poleg parkirišča P+R v Polju tudi postaja mestne železnice

Polju se v naslednjih letih obeta nekaj novosti. Poleg načrtovane širitve Zaloške je občina pripravila in sprejela še prostorske načrte za ureditev parkirišča P+R (parkiraj in se pelji).

Polju se v naslednjih letih obeta nekaj novosti. Poleg načrtovane širitve Zaloške je občina pripravila in sprejela še prostorske načrte za ureditev parkirišča P+R (parkiraj in se pelji).

Na območju med Zaloško, Cesto 30. avgusta in Cimermanovo ulico bo nastalo novo P+R parkirišče (parkiraj in se pelji) z okoli 140 parkirnimi mesti in dodatno spremljevalno infrastrukturo. Poleg perona javnega linijskega prevoza je predvidena še kolesarnica, park z igrišči za športe na proste ter trgovski objekt.

Osrednji del območja prostorske enote je načrtovan kot del sistema P+R, ki je sestavljeno iz sedmih zaporedno nanizanih parkirnih niš, ki jih ločujejo zelenice, zasajene z drevjem. Ob robu območja P+R je urejena enosmerna krožna cesta, na katero se priključujejo nizi parkirnih mest. Na vzhodni strani območja P+R je urejen peron za potnike na končnem avtobusnem postajališču, prekrit z nadstrešnico, ki je postavljena v smeri severozahod – jugovzhod, pod nadstrešnico so predvideni tudi spremljajoči programi kot na primer informacijska tabla, urbanomat, garderobe in sanitarije za voznike javnega potniškega prevoza in javne sanitarije. Severni del območja obsega trg, na katerega se navezujeta avtobusno postajališče na Zaloški cesti in peron za potnike na končnem avtobusnem postajališču, na južni strani trga so urejena stojala za kolesa.
OPPN 307 P+R Polje

Predvidena tudi železniška postaja

Prostorski načrti, ki jih je na zadnji seji sprejel mestni svet, v obravnavani kompleks umeščajo tudi končno postajo za mestno železnico. Izgradnja železniške postaje je sicer predvidena šele v kasnejši fazi.