Podoba prenovljene Slovenske se širi: kje so zapore in obvozi

V sklopu serije prenov nekaterih ulic, ki bodo sledile podobi prenovljene Slovenske ceste, bosta zaradi rekonstrukcije od 3. aprila do predvidoma 30. junija 2018 za ves promet zaprti Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica do Miklošičeve ceste.

V sklopu serije prenov nekaterih ulic, ki bodo sledile podobi prenovljene Slovenske ceste, bosta zaradi rekonstrukcije od 3. aprila do predvidoma 30. junija 2018 za ves promet zaprti Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica do Miklošičeve ceste.

Na severnem delu Slovenske ceste bo veljala spremenjena začasna prometna ureditev, po kateri bo izvoz možen le v smeri proti Tivolski cesti. Križišče Slovenske in Gosposvetske ceste bo v tem času prevozno le za avtobuse LPP, kolesarje, intervencijska vozila in imetnike dovoljenj MOL za Slovensko cesto.

Za pešce in kolesarje bodo vzpostavljeni koridorji ob gradbišču, ki se bodo sproti prilagajali poteku del, oziroma bodo označene druge obhodne ali obvozne poti.

Na občini pojasnjujejo, da so se za popolno zaporo odločili zato, da bodo dela lahko končana v najkrajšem možnem času. Obnove namreč potekajo zaradi boljše mobilnosti in s tem večanja kakovosti bivanja, so še dodali.

Spremenjene trase mestnih avtobusov

Mestni avtobusi bodo vozili po spremenjenih trasah, kot je prikazano na shemah. Na Tivolski cesti bo urejeno začasno avtobusno postajališče, tista na Gosposvetski cesti in Dalmatinovi ulici pa bodo v času zapore ukinjena.

Nova podoba bo sledila videzu Slovenske ceste

Poleg arheoloških raziskav, ki so bile delno že opravljene, bodo v okviru del prenovljeni tudi vodovod, kanalizacija, plinovod, vročevod in javna razsvetljava. Nova podoba Gosposvetske ceste bo sledila videzu Slovenske ceste, po celotni dolžini bo zasajen obojestranski drevored, tlakovan bo »trg« pred cerkvijo in na vseh pomembnih točkah (križiščih, prehodih, avtobusnih postajališčih) bodo urejene taktilne oznake za slepe.

O obnovah na tem območju smo že pisali:
• Podoba prenovljene Slovenske se širi po središču mesta

Na odseku med križiščem s Celovško cesto in Zupančičevo ulico je predvidena ukinitev enega voznega pasu v smeri proti centru, v nasprotni smeri pa ukinitev ločenega desnega zavijalnega pasu na Tivolsko cesto. S tem bodo zagotovljene dodatne površine za pešce in kolesarje.

Na Dalmatinovi ulici bo ohranjena obstoječa enosmerna ureditev. Na severni strani ulice bo z zožanjem voznih pasov nastal dodaten prostor za vzpostavitev kolesarske steze proti zahodu. Med parkirnimi mesti pa je predvidena ureditev enostranskega drevoreda.

Načrtujte svoje poti

Na občini opozarjajo, da bo v času zapor potrebna strpnost in prilagajanje situaciji na terenu. Svetujejo premišljeno načrtovanje potovanja ter prosijo vse udeležence v prometu, da se pravočasno odpravijo na pot, preverijo aktualno stanje prometa, poiščejo obvoze oziroma druge poti in da uporabljajo alternative, ki omogočajo hitrejše potovanje glede na dano situacijo (hoja, kolo, javni prevoz, sopotništvo, souporaba avtomobila, P+R …).

Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest lahko spremljajte na prometnem portalu PROMInfo.

O obnovah na tem območju smo že pisali:
• Podoba prenovljene Slovenske se širi po središču mesta