Parkiraj izgovore drugam: ne na mesta, rezervirana za invalide

Raziskava o parkiranju na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide: več kot 60 odstotkov vozil je na teh parkirnih mestih neupravičeno.

Raziskava, ki je bila izvedena pod vodstvom doc. dr. Aleča Bučarja Ručmana iz Fakultete za varnostne vede, je pokazala na veliko pomanjkanje družbene zavesti in solidarnosti v odnosu do invalidov in parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide.

Preberite tudi:
Vzpostavlja se nova železniška povezava Ljubljana – Benetke
Podoba prenovljene Slovenske se širi po središču mesta

Na 18 lokacijah po Ljubljani je skupina opazovalcev zbirala podatke o dogajanju na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide.

Raziskava, ki je bila izvedena pod vodstvom doc. dr. Aleča Bučarja Ručmana iz Fakultete za varnostne vede, je pokazala na veliko pomanjkanje družbene zavesti in solidarnosti v odnosu do invalidov in parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Na podlagi izsledkov raziskave je fakulteta v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa in Mestno občino Ljubljana pripravila kampanjo, s katero želijo dolgoročno spreminjati vedenje voznikov v Sloveniji.

Zaskrbljujoče številke

Ugotovitve raziskave kažejo, da so razmere, povezane z neupravičenim parkiranjem na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide zaskrbljujoče in da uradna statistika močno podcenjuje resnost problema.

»Več kot 60 odstotkov vozil je na teh parkirnih mestih neupravičeno.«

V opazovanem času je bilo na vseh parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, zabeleženih 608 parkiranih vozil, med njimi pa je bilo kar 63 odstotkov takšnih, ki niso imela ustrezne invalidske kartice. Na nekaterih parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, je odstotek neupravičeno parkiranih presegel celo 90 odstotkov.

Kršitelji so na invalidska mesta sicer najpogosteje parkirali v primerih, ko okoli invalidskega parkirnega mesta ni bilo prostih drugih (»običajnih«) parkirnih mest (71 odstotkov), vendar je 20,5 odstotkov kršiteljev parkiralo na to mesto tudi takrat, ko je bilo v neposredni bližini prostih od 1 do 3 parkirnih mest in 8,5 odstotkov tudi takrat, ko je bilo prostih 4 in več parkirnih mest.

vir: parkiraj-izgovore.si

Raziskava je med drugim definirala tudi tipični profil kršitelja: to je moški, star med 30-50 let, njegova vrednost vozila je med 1.000 in 5.000 evri, na parkirnem mestu, rezerviranem za invalide, se je zadržal do 15 minut, bil je sam v vozilu in imel slovensko registrsko tablico.

»Študija je pokazala na veliko pomanjkanje družbene zavesti in solidarnosti v odnosu do invalidov. Izkazalo se je, da gre pri neupravičenem parkiranju na mestih, rezerviranih za invalide, najpogosteje za nespoštovanje norm v najširšem družbenem razredu. Ne drži mit, da to počnejo samo vozniki najdražjih vozil, saj podatkih o ocenjeni vrednosti vozil kažejo, da največ kršitev povzročijo vozniki srednjega razreda, nadalje pa je iz ocenjene starosti vozil mogoče videti, da je vozni park kršiteljev preslikava voznega parka v Sloveniji. Z drugimi besedami – ne gre za aroganco ekonomske elite, ampak splošen družben problem« je dejal nosilec raziskave doc. dr. Aleš Bučar Ručman iz Fakultete za varnostne vede Univerza v Mariboru.

 

Ozaveščevalna kampanja bo nagovarjala problematiko parkiranja invalidov

Na osnovi raziskave so partnerji projekta pripravili projekt, ki bo pod sloganom »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« sistematično obravnaval problematiko neupravičenega parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide.

Partnerji želijo s projektom izpostaviti zaskrbljujoče rezultate raziskave, ki nakazujejo na nizko raven spoštovanja družbenih norm in pomanjkanje temeljne solidarnosti do invalidov.

Cilj je ozaveščati o problematiki parkiranja invalidov in s tem tudi vplivati na izboljšanje razmer v prometu in širši družbi. Partnerji bodo pripravili aktivnosti, s katerimi bodo nagovarjali različne ciljne skupine in prek njih skušali vplivati na dolgoročno spreminjanje kulture voznikov v Sloveniji.

Javna agencija RS za varnost prometa, ki z izvajanjem različnih ukrepov že spodbuja udeležence v prometu k odgovornejšemu vedenju in spoštovanju predpisov, opozarja, da kršenje tako preprostih pravil, kot je neupravičeno parkiranje na mestih, rezerviranih za invalide, kaže na velik problem obnašanja v prometu. »Parkirna mesta, označena za invalide, so namenjena samo njim. Če so vozniki tako egoistični v razmerju do teh ljudi in kršijo tako jasna, preprosta in enostavna pravila, potem me skrbi, kako se ti vozniki obnašajo na cesti. Zato vozniki, ker ne morete prevzeti njihove invalidnosti, jim ne jemljite niti parkirišč,« je dodal mag. Igor Velov, direktor Javne agencije RS za varnost prometa.

 

vir: parkiraj-izgovore.si