Nova priložnost za prenovo ljubljanske Drame

Podeljena je bila prva nagrada na arhitekturnem natečaju za celovito prenovo Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana.

foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije | zaps.si

Podeljena je bila prva nagrada na arhitekturnem natečaju za celovito prenovo Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana. Ocenjevalna komisija je izbrala rešitev arhitekturnega biroja Bevk Perović arhitekti, ki odpira prostor in gledališču omogoča stalen stik z javnim življenjem na ulici.

Slovensko narodno gledališče, kot naročnik natečaja, je iskalo rešitev za prenovo historičnega objekta Drama in preveritev različnih variant in konceptov celovite prenove. Ocenjevalna komisija je v svojem poročilu zapisala, da je izvedeni natečaj po neuspešnih poskusih v preteklosti nova priložnost za trajno rešitev prostorske problematike. Osrednja slovenska gledališča institucija namreč že leta deluje v funkcionalno in tehnično neustreznih prostorih.

foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije | zaps.si

Ker se v običajnem delovanju tovrstnega gledališča večina delovnega časa uporabi za transporte, postavitve in skladiščenje odrske opreme, je ugodna rešitev funkcionalnega ustroja bistvenega pomena. Dana lokacija nudi malo razpoložljivega prostora za kompleksen program, obstoječa stavba razen novejšega prizidka pa je kulturno varstveno zaščitena.

Rešitev

Poglavitno izhodišče zmagovalne rešitve izhaja iz razumevanja narave sodobnega gledališča. To postaja vedno bolj odprta, z vsakdanjim življenjem tesno prepletena umetniška dejavnost, ki hoče ves čas nagovarjati publiko, je zapisala komisija. Dodajajo, da bo predlagana rešitev gledališču s pomočjo arhitekture zagotovila, da bo lahko v stalnem stiku z javnim življenjem na ulici, ki je neka vrsta stalnega gledališča na prostem, kjer se tudi odvijajo drame in komedije.

Rešitev predvideva izravnan skupni prometni prostor pred gledališčem, ki je podaljšan preko stranskih ploščadi do prizidanega krila in vhoda vanj. Obstoječ dostop v gledališče je ohranjen preko starega vhoda z manjšim sklopom garderob. Nov dostop pa je urejen iz stranskega trga ob Slovenski cesti preko novega stopnišča neposredno v veliki foyer, ki je vkopan prečno pod gledališko dvorano in predstavlja ključ predlagane zasnove.

foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije | zaps.si

Avtorji predloga so se veliko ukvarjali z bistvenim vprašanjem, na kakšen način in v kakšni obliki povrniti dostojanstvo staremu gledališču. Funkcionalno prenovo stare dvorane so omejili na nujne, minimalne posege za izboljšanje uporabnosti. Glavni oder je tehnično posodobljen in na novo opremljen. Dostava in prevoz scenskih elementov potekata na nivoju pritličja neposredno na glavni in eksperimentalni oder, dostop do Male drame v kleti in vadbenega odra v nadstropju se vrši preko tovornega dvigala.

Časovnica

Če na odločitev ocenjevalne komisije ne bo pritožb, bo sledil podpis pogodbe s projektanti in priprava projekte naloge. Slednjo bi lahko skupaj z gradbenim dovoljenjem pričakovali do konca leta 2019. Projekt prenove še nima dokončane finančne konstrukcije, po optimističnih ocenah pa naj bi se gradnja predvidoma pričela v letu 2019.

foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije | zaps.si
foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije | zaps.si
foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije | zaps.si