Nov rekord izposoje BicikLJa! Poglejte, kateri je najbolj kolesarski mesec

Na prvi oktobrski dan je bil dosežen nov rekord izposoj koles iz samopostrežnega sistema BicikeLJ. Zabeležili smo kar 6.336 izposoj.

Rekordni oktober

Zanimivo je, da je bil tudi prejšnji dnevi rekord izposoj zabeležen oktobra – 10. oktobra lani, ko je bilo zabeleženih 6.277 izposoj koles.

Podatki o uporabi sistema BicikeLJ tudi sicer kažejo veliko rast izposoj in aktivnih uporabnikov koles. V septembru je bilo izposoj 110.700, od 12. maja 2011, ko je bil sistem BicikeLJ vzpostavljen, pa je bilo opravljenih že več kot 6,6 milijonov izposoj koles.

Kolo si največkrat izposodimo na Cankarjevi ulici pri Nami, na Kongresnem trgu in Prešernovem trgu.

V načrtu je širitev sistema

V prihodnjih dveh letih je predvidena ureditev novih postajališč, dogovori glede širitve sicer še potekajo.

Pobude se med drugim nanašajo na strnjene soseske. Naprimer pri stolpnicah v Dravljah. Zaradi velikega povpraševanja pa so izražene želje po dodatnih postajališčih tudi poleg že obstoječih, naprimer v Fužinah. Glede na pobude pa občina ugotavlja, da si številni želijo postajališča tudi ob rekreacijskih zelenih površinah, ob Koseškem bajerju in Golovcu.