Mestni muzej Ljubljana: Prejemniki naziva in časti kot pričevalci zgodovine mesta

Ljubljana svojim prebivalcem in drugim posameznikom, ki so zaslužni za ugled, razvoj in blaginjo mesta, že 183 let podeljuje naziv častnega meščana oziroma meščanke. Od 1836 do 2018 so najvišji ljubljanski upravni organi ta naziv podelili 128-krat.

Ljubljana svojim prebivalcem in drugim posameznikom, ki so zaslužni za ugled, razvoj in blaginjo mesta, že 183 let podeljuje naziv častnega meščana oziroma meščanke. Od 1836 do 2018 so najvišji ljubljanski upravni organi ta naziv podelili 128-krat.

V Mestnem muzeju Ljubljana se je v sredo, 24. aprila 2019, odprla razstava Častni meščani mesta Ljubljana, Prejemniki naziva in časti kot pričevalci zgodovine mesta. V času razstave bo izšla tudi Zlata knjiga častnih meščanov, avtorja Janeza Kosa.

Odkar Ljubljana podeljuje častno meščanstvo, je obstajala v treh državnih ureditvah – danes živi v četrti – in prestala dve svetovni vojni. Živela je kot deželno, pokrajinsko, banovinsko in republiško glavno mesto, danes je glavno mesto samostojne Republike Slovenije. Vse to je seveda pustilo sledi v izbiri častnih meščanov.

Listina barona Josefa Schwegla, 1895, Mestni muzej Ljubljana / Foto: Andrej Peunik/MGML

Prejemniki pričajo o značilnostih obdobij

Ljubljano so dolga stoletja pestile poplave, zato so mestne oblasti zelo cenile regulacijo reke Ljubljanice in izsuševanje barjanske zemlje. Med prvimi prejemniki častnega meščanstva so bili zato največkrat strokovnjaki, zaslužni za uspešno vodenje tovrstnih projektov. Mestni možje prav tako niso pozabili na domače gospodarstvo in so nagrajevali domače podjetnike in industrialce. Drugo polovico 19. stoletja je postopoma že zaznamoval narodnostni konflikt med Nemci in Slovenci, ki ga je moč zaznati tudi med prejemniki častnih meščanskih pravic. Šele v obdobju Kraljevine Jugoslavije je mestni svet med izbrance uvrstil tudi prvo žensko. V času druge Jugoslavije so bili na vrsti politiki, danes pa prejemniki prihajajo predvsem iz kulturno-umetniških in znanstvenoraziskovalnih vrst.

Številke, če jih razporedimo po zgodovinskih obdobjih, kažejo, da je mestni svet v obdobju avstrijskega cesarstva (1836–1918) imenoval 69 častnih meščanov, v času Kraljevine Jugoslavije (1918–1941) 12, v 46 letih jugoslovanske federacije (1945–1991) so mestne skupščine podelile le 9 nazivov »častni občan«, v samostojni Sloveniji pa je mestna občina do leta 2018 naslov podelila osemintridesetim osebam.

Častni meščani mesta Ljubljana
Razstava v Mestnem muzeju Ljubljana,
24. 4. – 8. 9. 2019

Razstava se opira na portrete prejemnikov naziva, izbrane listine in muzejske predmete, ki nam pripovedujejo zgodbo o zaslužnih meščanih Ljubljane.