Ljubljano si želijo pozicionirati kot športno destinacijo

Turizem Ljubljana v sodelovanju z Občino in ključnimi deležniki s področja športnega turizma v mestu načrtujejo pripravo prve Strategije razvoja športnega turizma v Ljubljani, predvidoma za obdobje 2018 do 2025.

foto: Turizem Ljubljana | visitljubljana.com

Ljubljana se želi s prvo Strategijo razvoja športnega turizma pozicionirati kot uveljavljena destinacija za odmevne mednarodne športne dogodke in aktivne počitnice.

Turizem Ljubljana v sodelovanju z Občino in ključnimi deležniki s področja športnega turizma v mestu načrtuje pripravo prve Strategije razvoja športnega turizma v Ljubljani, predvidoma za obdobje 2018 do 2025.

Kot so zapisali na Turizmu Ljubljana, bo strategijo pisala dr. Maja Uran Maravić, izredna profesorica na Fakulteti za turistične študije Turistica v Portorožu.

Strategija naj bi vsebovala osnovne teoretične opredelitve športnega turizma, povzetek analize stanja športnega turizma iz sekundarnih virov, opredelitev vizije in strateških ciljev, opredelitev področij delovanja in ukrepov s cilji, nosilci in kazalniki, ki bodo oblikovani na podlagi rezultatov intervjujev in delavnic z deležniki.

Zakaj športni turizem

V Turizmu Ljubljana navajajo pet argumentov zakaj so športni dogodki pomembni za mesto. Zagotavljali naj bi prihode oziroma prenočitve tujih gostov – športnikov, organizatorjev, predstavnikov medijev, spremljevalcev, udeležencev in seveda gledalcev. Športni turizem naj bi imel nadpovprečne multiplikativne učinke. Prav tako tudi pomembno prispeva k podobi destinacije in ustvarja močno pozitivno publiciteto. Športni dogodki so pogosto privlačni sami po sebi in hkrati pomembno prispevajo k vzdušju in dogajanju v destinaciji, to pa spodbuja tudi potrošnjo, še navajajo pri Turizmu Ljubljana.

V letošnjem letu so pri Turizmu Ljubljana promocijsko posebej podprli nekaj mednarodnih športnih dogodkov, ki so se in se še bodo zvrstili v Ljubljani. Mednje sodi Triglav The Rock Ljubljana, Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah, Maraton Franja, Ljubljana Beach Volley Challenge, Ljubljana Challenger 3×3 ter Ljubljanski maraton.

Kolesarjenje in pohodništvo

Turisti po vsem svetu čedalje bolj povprašujejo po kolesarjenju in pohodništvu. Temu trendu želi slediti tudi Ljubljana skupaj z regijo Osrednje Slovenije. Pri tem si postavljajo za cilj prepoznati in identificirati priložnosti za nadaljnji razvoj obeh segmentov ter podati ključne smernice zanj. S poudarkom posebnosti Ljubljane kot kolesarske in pohodniške destinacije se želi ustvariti novo konkurenčno pozicijo in dodano vrednost. Ljubljana ima namreč prednost v bližini in pa dosegljivosti narave, tudi divje.

S spodbujanjem kolesarskega in pohodniškega turizma računajo tudi na izpolnitev ciljanega dviga povprečne dobe bivanja v mestu.