Izbrana rešitev za ureditev Atletskega centra Ljubljana »ŽAK«

Objavljeni so rezultati natečaja za prenovo vzhodnega dela Športnega parka Ljubljana, ki je znan tudi pod imenom ŽAK

foto: Fin Ars - center za arhitekturo

Objavljeni so rezultati natečaja za ureditev Atletskega centra Ljubljana. Z natečajem se je iskalo najprimernejšo urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev prenove vzhodnega dela Športnega parka Ljubljana, ki je znan tudi pod imenom ŽAK po Železničarskem atletskem klubu. Izbrana je rešitev arhitekturnega centra Fin Ars iz Zagorja ob Savi.

Ob koncu preteklega leta je občina objavila natečaj za najprimernejšo urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev prenove vzhodnega dela Športnega parka Ljubljana, kjer stoji tudi stadion Žak. V okviru ene največjih investicij v športno infrastrukturo v prihodnjih letih se načrtuje prenova atletskega stadiona, ki bo opremljen s tribunami in spremljajočimi prostori za 5000 gledalcev, gradnja atletske dvorane z vsemi spremljajočimi prostori in tribunami za 1500 gledalcev, ureditev pomožnega atletskega stadiona in centra za mete. Zgrajena bo tudi podzemna parkirna hiša ter zagotovljene servisne parkirne površine in dostopi ter celovita zunanja ureditev območja.

Pričakujemo lahko torej popolnoma nov športni kompleks, saj je občina ugotovila, da je renovacija obstoječih objektov neracionalna. Izgradnja novega Atletskega centra Ljubljana se predvideva do konca leta 2020.

Natečaj

Natečaja se je udeležilo razmeroma malo skupin arhitektov in strokovnjakov za arhitekturo športnih objektov. Ocenjevalna komisija v zaključnem poročilu ocenjuje, da razlogi za to obstajajo v legi atletskega centra, predvideni fazni gradnji in oteženih dostopih. Atletski center je namreč utesnjen med dvema železniškima koridorjema in nizom stanovanjskih hiš.

Kot zmagovalna je bila izbrana rešitev centra za arhitekturo Fin Ars, ki so jo pripravili Borislav Petrović, Ivan Rašković, Milan Đurić, Kristijan Cuk in sodelavci.

Komisija je rešitev ocenila kot celovito in dosledno izpeljano zasnovo, četudi v nekaterih rešitvah zgolj nakazana, v največji meri odgovarja postavljenim merilom kot tudi visokim pričakovanjem razpisovalca natečaja.

Rešitev

»Glavna značilnost predlagane rešitve je zasnova objektov in odprtega prostora, ki so med seboj prepleteni in spojeni v neločljivo celoto. Ta izhaja iz poetične prispodobe rahlo valovite krajine, nad katero lebdijo v tla pripeti oblaki,« je zapisala komisija o zmagovalni rešitvi.

Dvorana in glavni stadion sta zasnovana v enovitem objektu pod skupno streho. Povezuje ju hrbtenica komunikacij v obliki grebena, na katerega so z dveh strani naslonjene tribune, tako da se atletska dvorana odpira na zahodno, glavni stadion pa na vzhodno stran.

Iz severne strani je iz sprehajališča vzdolž pomožnega stadiona in servisne ceste predviden dostop v atletski center za gledalce in obiskovalce preko ploščadi osrednjega trga ali preko klančine iz javnega parkirišča pod pomožnim stadionom. Od tod je vhod v široko notranjo ulico z dostopi na obe tribuni, ki se na drugo stran izteče proti vhodu za obiskovalce z južne strani centra. Z južne strani vstopajo preko klančine iz službenega parkirišča, ki služi tudi za dovoz in dostavo, športniki, trenerji in drugo osebje centra preko klančine neposredno na spodnji nivo, ki ga osredinja ogrevalna dvorana za teke, od koder imajo neposreden dostop do obeh tekmovališč na istem nivoju. Neposreden je tudi dostop iz nivoja za atlete mimo ogrevalne dvorane za mete do centra za mete vzhodno od pomožnega stadiona.

foto: Fin Ars – center za arhitekturo
foto: Fin Ars – center za arhitekturo
foto: Fin Ars – center za arhitekturo
foto: Fin Ars – center za arhitekturo
foto: Fin Ars – center za arhitekturo