FOTO: Začenjajo se dela na Trubarjevi ulici

S ponedeljkom se začenja že dalj časa napovedana prenova Trubarjeve ulice. Dela se bodo začela iz smeri Prešernovega trga proti Resljevi cesti. Potekala bodo po posameznih odsekih, ki ne bodo daljši od 100 metrov.

foto: ATELIERarhitekti

S ponedeljkom se začenja že dalj časa napovedana prenova Trubarjeve ulice. Dela se bodo začela iz smeri Prešernovega trga proti Resljevi cesti. Potekala bodo po posameznih odsekih, ki ne bodo daljši od 100 metrov.

Celovita prenova, ki bo ulici dala povsem nov videz, vključuje obnovo in gradnjo kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda, optične infrastrukture ter javne razsvetljave.

foto: ATELIERarhitekti

Ulica bo na novo tlakovana in opremljena z novo urbano opremo. Površine bodo z nekoliko nižjimi robniki ohranile ureditev deljenega prostora namenjenega predvsem pešcem in kolesarjem. Vizualna razmejitev površin pa bo dosežena z različnimi vrstami tlakovanj.

V sklopu obnove bodo prenovljene tudi priključne ulice, in sicer Obrežna steza, ulica Za čreslom, Kastelčeva, Znamenjska in Usnjarska ulica do Petkovškovega nabrežja na jugu, Resljeva cesta do Zmajskega mostu ter Prečna in Vidovdanska ulica na severu.

Prenova predvidoma do junija prihodnje leto

Prenova Trubarjeve bo potekala v treh fazah. Najprej od Prešernovega trga do Resljeve ceste, nato od Resljeve do Vidovdanske ulice in v zadnji fazi še odsek od Vidovdanske do Rozmanove ulice. Celotna prenova bo predvidoma trajala do junija prihodnje leto.

Ena najzahtevnejših nalog

Trubarjeva je ena redkih ulic v starem mestnem jedru, ki se je uspešno izogibala obnovi. Projekt prenove so pripravili v biroju ATELIERarhitekti, ki so avtorji večih prenov v Ljubljani. Med drugim Petkovškovega nabrežja, Mesarskega mostu in Špice. V biroju ocenjujejo, da je Trubarjeva ena najzahtevnejših nalog doslej.