FOTO: V Trnovem bo zrasel slovenski Center znanosti

V Trnovem bo zrastel Center znanosti. Arhitekturna rešitev za tehnološko napredno in inovativno stavbo je bila izbrana na mednarodnem natečaju. Oglejte si, kako bo izgledal kompleks namenjen promociji in popularizaciji znanosti.

foto: Dekleva Gregorič arhitekti

V Trnovem bo zrasel Center znanosti. Arhitekturna rešitev za tehnološko napredno in inovativno stavbo je bila izbrana na mednarodnem natečaju. Oglejte si, kako bo izgledal kompleks namenjen promociji in popularizaciji znanosti.

Na mednarodnem natečaju, ki ga je oktobra lani objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je bila izbrana zmagovalna rešitev arhitekturnega studia Dekleva Gregorič arhitekti.

foto: Dekleva Gregorič arhitekti

Namen natečaja je bil pridobiti strokovno najustreznejšo arhitekturno rešitev in urbanistično zasnovo umestitve Centra znanosti. Center bo zasnovan kot tehnološko napredna in inovativna stavba, ki bo omogočala umestitev najaktualnejših tehnologij in sistemov, in sicer skozi celotno življenjsko obdobje, kot živ organizem idej in rešitev.

Na natečaj je prispelo 42 natečajnih elaboratov, od tega jih je bilo 39 pripuščenih v ocenjevanje. Približno polovica natečajnih elaboratov je delo tujih avtorjev.

Objekt bo demonstracijski, namenjen promociji in popularizaciji znanosti, raziskovanja, tehnologij, inovacij in (vseživljenjskega) učenja ter dosežkov znanosti, gospodarstva in kulture.

foto: Dekleva Gregorič arhitekti

Obiskovalci bodo lahko videli in preizkusili številne interaktivne naprave, specializirane za prikaz posameznih odkritij različnih znanstvenih disciplin kot tudi interdisciplinarnosti. Spoznavali pa bodo lahko tudi vrhunske inovativne slovenske produkte in znanstvena dognanja na preprost, razumljiv in predvsem zanimiv način. V Centru znanosti bo na enem mestu prikazano, kaj Slovenija zna in zmore.

Izgradnja je načrtovana v Trnovem v Ljubljani.

Vrednost naložbe je ocenjena na dobrih 26 milijonov evrov in bo predvidoma financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ta bo zagotovil dobrih 16 milijonov evrov, ostalo pa bodo drugi viri, med drugim tudi sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

foto: Dekleva Gregorič arhitekti

Zasnova objekta temelji na idealni geometriji kroga

Izbrana arhitekturna rešitev temelji na idealni geometriji kroga, ki izhaja iz narave in seže od atoma do planeta, od nanodelcev do galaktičnih razsežnosti, obenem pa je tudi prispodoba univerzalnosti in naravne oblike samoorganizacije. Krog je izhodišče prostorske in programske sheme objekta, ki je zasnovan kot serija krožnih paviljonov v parku, povezanih v celoto s skupnim javnim prostorom.

Prostorsko in programsko je objekt zasnovan kot hierarhija serije krožnih volumnov različnih velikosti s centralno postavljenim največjim volumnom osrednjega razstavnega prostora, z ikoničnim volumnom planetarija, s kavarno ob Barjanski cesti, ki služi kot prostorski znak ob glavni mestni aveniji, s paviljonom z znanstveno restavracijo in prostori za sestanke ob Gradaščici, s paviljonom z galerijo in showroomom ter s paviljonom z medijskim središčem in prostori uprave ob Riharjevi ulici. Skupni javni prostor, ki povezuje krožne volumne paviljonov, služi kot avla z info centrom, garderobami in trgovino, kar omogoča ločen dostop do vseh programov Centra znanosti.

foto: Dekleva Gregorič arhitekti

Povezovalna streha nad skupnimi prostori pritličja je urejena kot ozelenjena terasa, ki se navezuje na znanstveno restavracijo in planetarij. Zelena streha nad najvišjim volumnom osrednjega razstavnega prostora je namenjena igri in učenju, z najprivlačnejšimi pogledi proti mestu. Zunanja ploščad paviljona »Tehnologije prihodnosti« je umeščena na severozahodni rob, ob Gradaščico, park na nasprotni strani, ob Barjanski cesti, pa omogoča širitev Centra znanosti v drugi fazi gradnje.

Celoten projekt si lahko
podrobno ogledate tukaj.