Skoraj natanko leto dni mineva od začetka del na Gosposvetski cesti v središču mesta. Ljubljanska dnevna soba dobiva precej močno konkurenco. Občina za četrtek napoveduje slavnostno odprtje.

Prenova Gosposvetske ceste je del obsežnega projekta preureditve mestnega središča in sledi občinskim načrtom politike trajnostne mobilnosti.

Cesta je po skoraj natanko letu dni od začetka del celovito prenovljena, vključno z zamenjavo vodovoda, kanalizacije, plinovoda, vročevoda in javne razsvetljave.

Podoba sledi videzu Slovenske

Podoba Gosposvetske ceste sledi videzu Slovenske ceste. Več prostora je namenjenega pešcem in kolesarjem. Po celotni dolžini je po novem zasajen drevored, ki ga sestavlja 80 dreves tipa črni gaber. Drevesa so izbrana zaradi transparentnosti krošnje, ki bo z barvanjem listja skozi letne čase vnašala v ulico svojevrstno dinamiko.

Na vseh pomembnih točkah – križiščih, prehodih in avtobusnih postajališčih so urejene taktilne oznake za slepe. Ob cesti bo nameščenih 80 stojal za kolesa, odpočili pa si boste lahko na novi klopi tipa »Ljubljana« ter ob tem prebirali monolitno bronasto spominsko obeležje Martinu Lutru pred evangeličansko cerkvijo.

Spremenjen prometni režim

Po prenovi bo na Gosposvetski cesti veljal spremenjen prometni režim. Na križišču s Slovensko cesto bodo vozniki lahko peljali le naravnost na Dalmatinovo ulico. Zavijanje levo na Slovensko cesto ne bo več mogoče.

Na odseku med križiščem s Celovško cesto in Zupančičevo ulico je ukinjen en vozni pas v smeri proti središču mesta, v nasprotni smeri pa ni več ločenega desnega zavijalnega pasu na Tivolsko cesto. S tem so nastale dodatne površine za pešce in kolesarje.

Četrtkovo slavnostno odprtje

Slavnostno odprtje občina napoveduje za četrtek, 30. avgusta 2018, zvečer. Ob 18. uri najprej z medijskim ogledom nato pa bo sledilo odprtje in s tem preusmeritev prometa.

V teku je več prenov ljubljanskih cest

Na številnih cestah po Ljubljani te dni potekajo obnovitvena dela. Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest lahko spremljajte na prometnem portalu PROMInfo.