Občina z oktobrom napoveduje začetek urejanja Galerije Cukrarna. Nova pridobitev bo ponudila sodobne galerijske površine, namenjene likovnim in drugim vizualnim umetnostim. Dela bodo predvidoma trajala 24 mesecev.

Oglejte si tudi:
• Idejna rešitev za sklupturi na pročelju Narodne galerije
FOTO: Oktobra se začenja prenova Trubarjeve ulice
Ljubljana se bo potegovala za naslov Evropske prestolnice kulture 2025
V okviru projekta bo izvedena rekonstrukcija obstoječega objekta, s katero se izboljšuje urbano okolje in še dodatno oživlja širše mestno središče. Poleg tega bo v prostoru odpravljena fizična ovira mobilnosti, ki na tem delu Poljanskega nasipa onemogoča najoptimalnejšo povezavo med mestnim središčem ter urbaniziranimi območji na vzhodu mesta.
foto: Scapelab | spacelab.com

Dela bodo trajala 24 mesecev

Prenova, ki se bo začela predvidoma oktobra letos naj bi trajala 24 mesecev. Po končani prenovi bo z Galerijo Cukrarna upravljal Muzej in galerije mesta Ljubljana kot javni zavod, ki ga je MOL ustanovila za opravljanje tovrstne dejavnosti.

Projekt predstavlja edinstveno priložnost za predrugačenje pogleda na del mesta, ki je zaradi neustrezne uporabe nekdanjih industrijskih objektov postal degradiran.

foto: Scapelab | spacelab.com

Območje z novimi vsebinami in ureditvami bo postalo dinamičen, programsko bogat in družbeno živahen ter varnejši in prijetnejši prostor, zanimiv tudi za večkratni obisk tako prebivalcev kot obiskovalcev Ljubljane.

V sredi septembra je občina z Ministrstvom za okolje in prostor sklenila pogodbo o sofinanciranju ureditve Galerije Cukrarna. Projektu pripada prispevek Skupnosti v višini največ 10.774.396,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in prispevek lastne udeležbe Republike Slovenije v višini največ 2.693.599,00 EUR. Predviden je tudi prispevek MOL v višini 9.753.847,00 EUR. Sredstva za projekt se zagotavljajo iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, ki so namenjena odpravi degradacije in revitalizaciji urbanega prostora.

foto: Scapelab | spacelab.com

Velik razstavni prostor

Galerija Cukrarna bo namenjena predstavljanju sodobne likovne in vizualne umetnosti, pri čemer bosta zagotovo pomembno vlogo odigrali najpomembnejši bienalni prireditvi v Ljubljani, Bienale oblikovanja Ljubljana in Mednarodni grafični bienale. S tem bo rešeno dolgoletno pomanjkanje velikega razstavnega prostora v Ljubljani. Prostorski koncept galerijskih prostorov bo omogočal, da v prostorih potekajo časovno daljše razstave, ob sočasno manjših in hitreje menjajočih.

Predvidena je celotna konstrukcijska sanacija in stabilizacija objekta, z ureditvijo nove kleti, novih etaž z novo programsko zasnovo, energetsko sanacijo in zunanjo ureditvijo s parkiriščem.

foto: Scapelab | spacelab.com