Dan Primoža Trubarja in nekaj aktualnih številk o slovenski knjigi

Ob dnevu reformacije praznujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika, 8. junija pa je svoj rojstni dan praznoval Primož Trubar, avtor prve knjige v slovenskem jeziku. Predstavljamo vam nekaj aktualnih številk o slovenski knjigi.

Narodna in univerzitetna knjižnica

Če ob dnevu reformacije praznujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika, je 8. junij namenjen obeležitvi rojstnega dne Primoža Trubarja. Po določenih virih naj bi na današnji dan svoje rojstvo praznoval avtor prve knjige v slovenskem jeziku in pobudnik oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora.

Dan Primoža Trubarja je slovenski državni praznik od leta 2010, ni pa dela prost dan. Dan je namenjen spominu na Primoža Trubarja, začetnika slovenske književnosti, utemeljitelja slovenščine kot knjižnega jezika, osrednje osebnosti slovenskega protestantizma, in razmisleku o njegovi vlogi pri postavljanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda, so zapisali na Statističnem uradu in nam predstavili nekaj aktualnih številk.

Po podatkih Narodne in univerzitetne knjižnice se je izdajanje tiskanih knjig in brošur po letu 2009 zmanjševalo: po začasnih podatkih NUK-a je v letu 2016 izšlo 4.930 naslovov del, kar je skoraj 30 odstotkov manj kot pred 7 leti; takrat je izšlo največ naslovov knjig doslej, in sicer 6.953.

Na Statističnem uradu so ob tej priložnosti analizirali podatke o naslovih knjig in brošur, izdanih v zadnjih sedmih letih. V letu 2016 je bilo največ izdanih naslovov knjig in brošur uvrščenih v skupino slovenska književnost: 13,2 % (približno enako velja tudi za prejšnja leta). Preostale vsebinske skupine so si po številu izdanih naslovov sledile takole: slikanice in stripi, angleška književnost, medicina, matematika in naravoslovne vede, vzgoja in izobraževanje ter šolstvo, filozofija in psihologija, filologija in jezikoslovje ter jeziki, verstvo in teologije, arheologija in zgodovina itd.

Naklade tiskanih knjig in brošur
Podatki NUK-a o nakladah tiskanih knjig in brošur za leto 2016 pokažejo, da so posamezni naslovi izdanih knjig in brošur izhajali v nakladah do samo 49 izvodov in tja do 10.000 ali več izvodov. Največ, približno petina naslovov posamezne knjige ali brošure je izšla v več kot 100 do 300 izvodih. Druga najpogostejša naklada je bila od 501 do 1.000 izvodov, skoraj toliko pa je bilo še knjig in brošur z naklado od 301 do 500 izvodov. Lani je v več kot 10.000 izvodih izšlo 17 naslovov knjig in brošur, sedem let prej pa je bilo takih naslovov knjig in brošur 67.

V splošno knjižnico vsak povprečno petkrat v letu
V letu 2016 smo imeli v Sloveniji 273 izposojevališč splošnih knjižnic in 13 bibliobusov. Za primerjavo: v 1991 je bilo prvih 225, drugih pa 7. Po podatkih NUK-a je obisk v teh knjižnicah v letu 2006 presegel 9 milijonov, v letu 2012 pa že 10 milijonov. Splošne knjižnice imajo skoraj pol milijona članov (natančneje: v letu 2016 jih je bilo 473.055). Število članov se z leti niti ne spreminja, število obiskov na člana pa se povečuje: v 1991 je vsak član obiskal knjižnico povprečno 13-krat, v 2016 pa več kot 21-krat.