Čar lesa: razstava, ki vzbuja pozitiven odnos do narave in okolja

Razstava obiskovalcu predstavlja vse prednosti rabe lesa v našem vsakdanjiku. Hkrati spodbuja zanimanje in cenjenje dobrine, ki nam jo ponujajo naši obsežni gozdovi ter oblikovalci lesa.

Predelava lesa ter uporaba lesnih izdelkov je za znižanje emisije toplogrednih plinov bistvena in lahko v največji možni meri prispeva k normalizaciji podnebja. Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke.

Drevesa tekom rasti iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid (fotosinteza), ki je nato v obdobju uporabe še nadalje uskladiščen v lesnem izdelku. Po drugi strani pa je proizvodnja izdelkov iz lesa energetsko nepotratna in prispeva k manjši porabi energije. Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zavedamo.

Do jutri, 12. maja, dopodne je v Cankarjevem domu na ogled razstava Čar lesa. Glavni namen prireditve je, da ljudje ponovno spoznajo vse prednosti rabe lesa. Želja organizatorjev je predstaviti različne možnosti uporabe lesa, hkrati pa v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos ter interes do te naravne dobrine.

Razstava Čar lesa obiskovalcu predstavlja vse prednosti rabe lesa v našem vsakdanjiku. Poleg njegove raznolike uporabe spodbuja zanimanje in cenjenje dobrine, ki nam jo ponujajo naši obsežni gozdovi ter oblikovalci lesa.