Dvonadstropno poštno poslopje, ki stoji na križišču Čopove in Slovenske, je bilo zgrajeno 1. novembra leta 1896. Ob koncu 19. stoletja so se namreč v avstro-ogrskem cesarstvu pospešeno gradile nove poštnotelegrafske zgradbe ob najpomembnejših prometnih središčih.

Poštni objekt je zgrajen v renesančnem slogu po tipskem načrtu Friedricha Setza. Gradnjo, ki se je začela maja leta 1895, sta vodila znana ljubljanska stavbenika Supančič in Knez, kamnoseška dela pa je opravil ljubljanski kamnosek Felix Toman.

»Friedrich Setz je avtor projekta poštnega urada na Dunaju. Delo so mu zaupali leta 1883. Ker ga je čudovito opravil, mu je bilo od leta 1884 naprej zaupano načrtovanje vseh poštnih in telegrafskih uradov v cesarstvu.«

Centralni vhodni del na križišču Slovenske in Čopove je okroglega tlorisa in ga zaključuje kupola. V diagonalni smeri proti notranjemu dvorišču mu sledi atrij, v katerem je polkrožno stopnišče, pokrito z dvojno stekleno streho.

V atriju pošte potekajo razni dogodki in prireditve, Pošta Slovenije prostore atrija oddaja v najem tudi zunanjim interesentom. | foto: Pošta Slovenije

Od centralnega dela se vzdolž obeh ulic širita dva kraka. Oba imata poleg kleti in pritličja še dve nadstropji in podstrešje, pokrivata pa ga dvokapni strehi. Nosilno konstrukcijo sestavljajo opečni zidovi različnh debelin.

Na pročeljih poslopja, oblikovanih v slogu italijanske renesanse, so vgrajeni medaljoni s poštnimmi emblemi (poštni rog, strelovodne puščice) ter avstrijski, kranjski in mestni grb.

Fasado, oblikovano v slogu italijanske renesanse, krasijo medaljoni s poštnimi emblemi in grbi.

V poslopju so leta 1897 namestili telefonsko centralo, ki je imela zvezo z Gradcem, Dunajem in Trstom. Ta centrala ob začetku štela 89, leta 1918 pa že 400 naročnikov.

Danes je v poslopju glavne pošte na Čopovi ulici v Ljubljani sedež poslovne enote Pošte Slovenije v Ljubljani, ki je tudi največja od petih poslovnih enot, ter pošta 1101 Ljubljana, ki jo dnevno obišče okoli 2.000 strank.

Vodstvo in strokovne službe poslovne enote Ljubljana ter pošta 1101 Ljubljana štejejo več kot 100 zaposlenih. Ob koncu lanskega leta pa je Pošta Slovenije tu odprla tudi samopostrežno POŠTO 24/7, v kateri lahko opravljate nekatere poštne, bančne in druge storitve vse dni v tednu, 24 ur na dan.